Historie Jeugd Prinsen Club - Bokkendonk

Title
Title
Ga naar de inhoud

Historie Jeugd Prinsen Club

Jeugdcarnaval

Historie Jeugdprinsenclub Bokkendonk

In 1959 werd in Bokkendonk gestart met het jeugdcarnaval. Initiatiefnemer hiervoor was Louis van Ierland, toenmalig kapelaan van de Michaëlparochie. Hij kreeg de leden van de Kardinaal Mindszentystam zover dat ze de organisatie op zich namen. De eerste jaren werd gebruik gemaakt van het patronaatsgebouw naast de Michaëlschool aan de Nieuwstraat, thans Willem Alexanderplein. Hier vierden jaarlijks zo’n 250 kinderen hun carnaval. Na een aantal jaren werd de ruimte te klein en werd uitgeweken naar een grote tent die op het schoolplein werd geplaatst. Met het plaatsen van de tent groeide ook het jeugdcarnaval. Ook uit de omliggende dorpen kwam de jeugd naar Bokkendonk om op de klanken van de live-orkesten hun feest te vieren. Al gauw werden het er zo’n duizend.

Binnen de Stam ontstond toen de gedachte om te komen tot een eigen jeugdprins. Die gedachte kreeg in 1971 steeds meer gestalte. Maar hoe doe je dat?
Jan van Giersbergen en Toon van den Berg zijn toen eens gaan praten met de toen net afgetreden Prins Jan van Gent, Minister Rien op ’t Hoog en ervaren organisator Paul Minkels. Genoemde heren waren voorzichtig enthousiast, want een jeugdprinsenclub opzetten zagen ze wel zitten, maar hem ook leiden en voort doen bestaan was toch wel een hele verantwoording.
Maar zoals in de archieven van Bokkendonk staat te lezen, Jan en Toon waren niet bang en gesteund door de overige leden van de Stam gingen ze op zoek naar gegadigden. De scholen werden ingeschakeld en eerder dan verwacht was de groep rond. En zo gebeurde het dat op 22 februari 1972, na een voorbereiding van amper een half jaar, de eerste Jeugdprins kon worden geïnstalleerd. Die eer viel te beurt aan Chell Schellings. Samen met Prinses Anja van de Lee en Adjudant Arjan van der Sluijs mocht hij voorgaan in het feestgedruis.  Achter in de feesttent werd een speciaal podium gemaakt, waar het gezelschap af en toe kon uitrusten van de inspanningen. Samen met de ouders en onder bezielende leiding van beide oprichters werd een eerste carnavalswagen gebouwd. Hiervoor stelde de familie Schellings bouwruimte beschikbaar. Later werd voor het bouwen van de wagen verhuisd naar een loods van Toon van Breugel.

De eerste jaren werd de Jeugdprinsenclub bij zijn activiteiten tijdens carnaval begeleid door de tamboertjes en dansmariekes van de Dors(t)vlegels. De samenwerking was, mede dankzij de inspanningen van Nel Groenendaal en Ans den Otter van genoemde vereniging, een groot succes. Vooral de bewoners van De Beemden hebben kunnen genieten van het gezamenlijke optreden.
De eerste jaren viel de Jeugdprinsenclub formeel nog onder de Stam, maar al snel werd duidelijk dat het voor de Stam niet mogelijk was om dit alleen te blijven doen. Om het voortbestaan te waarborgen was het noodzakelijk dat de JPC onderdeel zou worden van wat nu de Fidderaosie Bokkendonk is. En zo geschiedde.

Na Jan en Toon volgden andere begeleiders, zoals Jaques en Ria van Laarschot, Leo en Ria Reurings, Hans en Agaat Berens, Ad en Jennie van Hamond en Manja van de Loo. En na hen volgden nog vele anderen. Door de jaren heen hebben we kunnen constateren dat de Jeugdprinsenclub nog steeds springleven is. Dat laatste is vooral te danken aan de begeleiders in de afgelopen decennia en aan de begeleiders van nu. Zij hebben steeds weer een groep weten te creëren die niet alleen tijdens de carnavalsdagen actief is, maar ook door het jaar heen.
Omdat de feitelijke start in 1971 was gemaakt, is dat jaar ook geboekstaafd als het oprichtingsjaar van de Jeugdprinsenclub.

(c) 2010-2019 Fidderaosie Bokkendonk, Mari van Oorschot
Terug naar de inhoud