Fidderaosie - Bokkendonk

Title
Title
Ga naar de inhoud

Fidderaosie

Organisatie

De Stichting Fidderaosie Bokkendonk is de rechtsopvolger van de vroegere Stichting Bokkendonk.
Het Stichtingsbestuur bestaat uit een achttal personen, die als opdracht hebben het openbare Carnaval te coördineren en soms ook te organiseren.

Voorzitter (ad-interim):
Sanne Jennen

Gijzelaarstraat 8

5271 CR Sint Michielsgestel


Secretaris:

Mark Aukes
Gemondseweg 1
5271 SH Sint Michielsgestel
06 52652262
secretaris@bokkendonk.nl

Penningmeester:
Luuk Moseman (06 41014026)
Rekeningnummer NL54 RABO 0133 6803 12
t.n.v. Fidderaosie Bokkendonk

Leden:

(c) 2010-2018 Fidderaosie Bokkendonk, Mari van Oorschot
Terug naar de inhoud