Fidderaosie - Bokkendonk

Title
Title
Ga naar de inhoud

Fidderaosie

Organisatie

De Stichting Fidderaosie Bokkendonk is de rechtsopvolger van de vroegere Stichting Bokkendonk.
Het Stichtingsbestuur bestaat uit een drietal personen, die als opdracht hebben het openbare Carnaval te coördineren en soms ook te organiseren.

Voorzitter  

Mark Aukes
Gemondseweg 1
5271 SH Sint Michielsgestel
06 52652262


Secretaris:

Ton Kapteijns
Heesakkerstraat 56
5271 CC Sint Michielsgestel
06 57563238
secretaris@bokkendonk.nl

Penningmeester:
Geert-Jan van Grinsven
gjvgrinsven@ziggo.nl
Rekeningnummer NL54 RABO 0133 6803 12
t.n.v. Fidderaosie Bokkendonk

(c) 2010-2019 Fidderaosie Bokkendonk, Mari van Oorschot
Terug naar de inhoud